بیش تر از 2 میلیون عیدی ما برای دوره جامع فن بیان

ساعت
دقیقه
ثانیه
تمدید تخفیف
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چگونه فن بیان قوی داشته باشیم2

چگونه فن بیان قوی داشته باشیم
فهرست مطالب صفحه

چگونه فن بیان قوی داشته باشیم

چگونه فن بیان قوی داشته باشیم ،بابیان خود جادو کنید و مهارت فن بیان خود را افزایش دهید و مؤثر باشید و شما بابیان خوب می‌توانید آنچه را که فکر کنید به زندگی خود دعوت کنید.

چگونه خوب صحبت کنیم (قسمت دوم)

جادوی کلمات:

و اینجاست که فلورانس اسکاول شین می‌گوید:

کـــلام تـــو عصـــای معجـــزه‌گـــر تـــوست.

 

کلمات جادویی شمارا ثروتمند می‌کند وزندگی شمارا رشد می‌دهد و شکوفا می‌شوید.

کلمات در وجود شما بسیار تأثیر گزارند و می‌توانند حتی باعث شوند که در برخورد با دیگران مؤثر باشند و تأثیر خوب یا بد داشته باشد.

تأثیر کلمات تغییرات درونی و عمیقی و بسیار قابل‌توجهی در ما و دیگران ایجاد می‌کند و در ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه ما ذخیره می‌شوند. ما به کلمات می‌اندیشیم و بعضی از کلمات، احساسات و درنهایت واکنش‌هایی را برمی‌انگیزد.

برای مثال:

کلمات می‌توانند ما را به خنده یا گریه وا‌دارند و می‌توانند ابراز محبت و یا نگرانی‌ها را انتقال دهند و می‌توانیم با کلمات ابراز وجود کنیم و عشق درونمان را نشان دهیم و برعکس حس تنفر را نشان دهیم.

کلمات با سطح صدا انتقال پیدا می‌کنند و تغییر در سطح صدا می‌تواند برای شنونده بسیار برداشت‌هایی ایجاد کند و این عوامل طنین صدا، تأکید و احساس همگی می‌توانند تأثیرگذاری کلمات را هر چه بیشتر کنند. انتقال پیام را از طریق نحوه بیان و حالت صوت انجام می‌دهند.

یک سخنران باید در نحوه‌ی گفتار خود بداند که به چه صورت کلمات را بیان کند و پیام خود را انتقال دهد.

با استفاده از کلمات مثبت و به‌کارگیری آن‌ها به شیوه‌ی درست هم برای گوینده و یا نویسنده و شنونده و خواننده می‌تواند بسیار مؤثر باشد و سودی دوجانبه ایجاد کند و درواقع یک اتفاق بردبرد می‌افتد.

ازآنجاکه همه‌ی افراد دنیا با کلام تعامل دارد و میل به آن را با مهارت‌های خاص خودشان انجام می‌دهند نتایج گوناگونی دیده میشود اما چه خوب است که با دانستن این اطلاعات آن‌ها را به صورتی استفاده کنیم که در رابطه‌ها حس خوب و مثبتی ایجاد شود و سود بردبرد انجام شود.

حال با دانستن این موضوع شما ازاین‌پس در انتخاب کلمات خود دقت کنید و قبل از آن ببینید به چه صورتی کلمات را بیان کنید تا نفع دوجانبه را داشته باشد و باعث توهین و یا حتی بی‌ادبی ایجاد نشود.

بیان کلمات:

چگونه فن بیان قوی داشته باشیم ،در بیان کلمات حالات صورت بسیار مهم است و یک نقش کلیدی و مهمی را ایفا می‌کند و به عهده دارد. حتی نحوه‌ی استفاده از چشم‌هایتان بسیار مهم است و بیشترین انتقال انرژی از چشم ایجاد میشود که می‌تواند با نحوه برخورد شما منفی یا مثبت جلوه دهد.

اگر شما کسل و ناامید باشید به‌خصوص اگر چهره‌ی شما به‌صورت اخم‌کرده باشد می‌توان گفت احساس شاد بودن برایتان سخت میشود و به همان صورت احساس ناراحتی در شما غیرممکن میشود.

یک سخنران در سخنرانی خود باید کاملاً بر تک‌تک کلماتی که بکار می‌برد آگاه باشد و باید کلمات را و آنچه را که می‌خواهد بگوید و بداند هدف از به کار گرفتن آن کلمات چیست و با به کار گرفتن آن کلمات قرار است چه نتیجه‌ای بگیرد

چشمان باز:

چگونه فن بیان قوی داشته باشیم ،سخنرانی آسان است با چشمان بسته و بدون درک هر آنچه را که می‌بیند و می‌شنود

یک سخنران با کلماتی که بکار می‌برد باید بداند که چه مسئولیت بزرگی را بر گردن دارد و خدا را شکر کند که می‌خواهد کار بزرگی را انجام دهد.

پس یک سخنران با چشمان باز و با درک هر آنچه را که می‌بیند و می‌شنود لب به سخن باز می‌کند و سخنرانی می‌کند و به نفع مخاطبانش و آنچه را که نیاز دارند را بیان می‌کند.

تعهد سخنران:

چگونه فن بیان قوی داشته باشیم ،شما به‌عنوان یک سخنران و یا کسی که می‌تواند حرف بزند باید یک عهدی با خود ببندید و این عهد مهم‌ترین و همچنین دشوارترین عهدهاست و شاید ساده به نظر برسد اما کنترل آن را باید در تمام مراحل زندگی‌تان بکار برید و با این عهد به شما کمک خواهد شد که در تمام مراحل زندگی به مرحله‌ای از وجود ارتقا یابید.

و آن تعهد این است:

با کــــــلام خــــــود گــــــناه نکــــــنید.

خیلی ساده به نظر می‌رسد اما بسیار قدرتمند است چون‌که همان‌طور که گفته شد کلماتی را که به کار می‌برید قدرتی است که برای خلق کردن جهان هستی در دست دارید و می‌توانید با کلام خود تغییر را ایجاد کنید.

کلام شما نعمتی است که خداوند به شما داده است و به گفته‌ی عهد قدیم (در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود)

شما با کلام خود همه‌چیز را زیبا می‌کنید و به هر زبانی که سخن بگویید نیت شما با کلام شما ظاهر میشود.

هر آنچه را که آرزو می‌کنید، آنچه را که احساس می‌کنید و آنچه حقیقتاً هستید، همه از طریق کلام بیان میشود و بروز داده میشود.

کلام شمشیر دو لبه‌ای است که شما در اختیاردارید. کلام قدرتمندترین ابزار جادویی است که به انسان هدیه داده‌شده است و باید به نحوی عالی از این کلام استفاده کنید.

یک قاضی با کلام خود می‌تواند آزاد کند و می‌تواند دربند کند.

سخنرانی‌های شما که با کلمات جادویی شکل می‌گیرد می‌تواند زندگی فرد یا افرادی را تغییر دهد و باعث رشد آن‌ها شود و یا می‌تواند مثل هیتلر وزندگی میلیون‌ها انسان را نابود کند.

پس ذهن خود را برای دریافت کلمات جادویی آماده‌سازید و آن‌ها را رشد دهید و کلام خود را پرورش دهید و عشق را در جهان برای تبدیل کردن جایی بهتر برای زندگی کردن نثار کنید.

کلمات با جلب‌توجه ما به اطراف وارد ذهنمان می‌شوند و تمام باورهای ما را در جهت منفی و یا مثبت بودن تغییر می‌دهد یک مثال می‌زنم:

اگر شما به کسی بگویید چرا رنگت پریده انگار مریض شده‌ای طرف مقابل با باور کردن این حرف و توجه با آن رنگش می‌پرد و همان حالت را که شما به آن گفتید می‌گیرد.

ذهن ما دائماً درصدها جهت می‌رود و به خیلی چیزها توجه می‌کند و آن توجه‌های زیاد باور می‌شوند و در زندگی‌ها جاری میشود

شما با این تعهد اقتدار بسیاری را به همراه دارید. کلمات را درست به کار ببرید. کلمات را برای شریک کردن درراه عشق به کار ببرید. از کلمات جادویی قدرتمند الهام‌بخش استفاده کنید و از خودتان آغاز کنید؛ و شما چقدر عالی و شگفت‌انگیز هستید وقتی‌که با معصومیت کلام می‌توانید چه چیزهای فوق‌العاده‌ای خلق کنید.

تعهد کنید:

با کلام خود گناه نکنید.

این‌جانب ……………………….. تعهد می‌دهم که با کلام خود گناه نکنم وسعی می‌کنم در سخنرانی‌های خود از بهترین کلمات استفاده کنم.

بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشم.

در سخنرانی‌های خودم حس خوب و مثبت را در مخاطبان خودم ایجاد کنم.

زیبا زندگی کنم و جهان را به‌جایی زیباتر برای زندگی کنم.

نام و نام خانوادگی:……………………….

تاریخ:……………………………..

امضا:………………………………

تبریک به شما:

شما یک سخنران توانمندید و میتوانید با تقویت به‌کارگیری کلمات هدفمندانه مثبت دل‌ها و ذهن‌ها را به‌طرف خود جذب کنید و بازخوردهایی مانند: (سخنران حرفه‌ای بود)(درک بالایی دارد)(سخنران درباره همه‌ی دغدغه‌های من سخن گفت) و… را بشنوید و این یعنی موفقیت و حرفه‌ای بودن شما و به شما تبریک میگویم که درراه عالی بودن و عالی شدن گام برداشتید.

کنترل کلام:

حال با دانستن قدرت کلام خود شما باید در هر حالتی بر خود مسلط باشید. البته به‌قول‌معروف هرکسی یک‌کاسه صبری دارد و ممکن در حالتی لبریز شود اما ازآنجاکه معمولاً انسان را بر صبر و تحملش در مقابل سختی‌ها و گرفتاری‌ها می‌سنجند و وقتی‌که کاسه‌ی شما تحت هر شرایطی لبریز شود و از کوره دربروید این حالت برای شما نشانه‌ی خوبی به همراه ندارد و ضعف شمارا نشان می‌دهد و شخصیت شما زیر سؤال می‌رود و آثار خوبی به همراه نخواهد داشت و تمرکز ذهنی شمارا برهم میزند.

پس لازم است با در کنترل کلامتان که همواره در اختیار اراده شماست مسلط باشید؛ و هیچ‌گاه اجازه ندهید که تمرکز ذهنی شما با درست استفاده نکردن از کلام برهم بریزد.

هر پایان یک شروع تازه است.

 

از اینکه نظر خودتونو بیان می کنید ممنونم.

AhmadMoein

دوستون دارم

احمد معین  آذر ۱۳۹۵

موفق باش و راهی باش برای موفقیت دیگران

(همراه موفق)

(www.AhmadMoein.com)

آموزش سخنرانی، فن بیان و مهارت‌های ارتباطی

 

اشتراک گذاری
نظرات کاربران

2 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

دیدگاهتان را بنویسید

کجا میری نمیخوای دوره فن بیان مقدماتی با

100%تخفیف

شرکت کنی ؟

فن بیان رایگان
فن بیان رایگان

کجا میری نمیخوای دوره فن بیان مقدماتی با

100%تخفیف

شرکت کنی ؟

فن بیان رایگان
small_c_popup.png

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام فرم را تکمیل کنید