بیش تر از 2 میلیون عیدی ما برای دوره جامع فن بیان

ساعت
دقیقه
ثانیه
تمدید تخفیف
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

میثاق نامه

قانون جذب ثروت
فهرست مطالب صفحه

میثاق نامه

میثاق نامه

با میثاق نامه خود پیمان ببندید،انقدر قوی شوید که .هیچ چیزوهیچ چیزو هیچ چیز آرامش ذهنی تان را به هم نریزد.

با میثاق نامه خود پیمان ببندید،

در هر گفتگویی کلامی از سلامتی ،شادی وثروت را بر زبان جاری سازید.

با میثاق نامه خود پیمان ببندید،

همواره توانایی های دوستان تان را به آن ها یادآور شوید

وحس خوب مفید بودن را برای دوستان تان به وجود آورید.

با خود پیمان ببندید،نیمه ی روشن هر چیزی را بنگرید،آنگاه تاریکی کنار رفته ورویاهایتان تحقق می یابد.

باخود پیمان ببندید،به بهترین فکر کنید،برای بهترین کار کنیدو فقط بهترین را بخواهید.

با خود پیمان ببندید،مشتاق موفقیت دیگران  باشید ،انچنان که گویی آن موفقیت  از آن شماست.

با خود پیمان ببندید،اشتباهات گذشته  را فراموش کنید و به سوی دست یافته های بزرگتر  در آینده حرکت کنید.

با خود پیمان ببندید،به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید.

با خود پیمان ببندید،آنقدر برای رشد وتعالی خود زمان صرف کنید ،تا دیگر زمانی برای  انتقاد از دیگران نداشته باشید.

باخود پیمان ببندید،برای ناراحتی صبور، برای ترس قوی ودر برابر خشم متین باشید.

با خود پیمان ببندید، که بهترین باشید وبه دنیا بگویید که بهترین هستید.

تا زمانی که اعمالت بهترین بودن تو را حفظ میکند تمام کائنات گویی که در دستان توست.

هماهنگی اعمال بااحساس درونی:

شما وقتی‌که اعمالتان را با احساسات درونی‌تان هماهنگ می‌کنید

می‌توانید با این هماهنگی احساس خود را به رفتار تبدیل کنید.

اگر طوری رفتار کنید که حالت شاد و خوشحالی را به خود بگیرید

و به خود مطمئن باشید، خیلی زود در درون خود به همان احساس می‌رسید؛

و اعمال شما مستقیماً زیر نظر خودتان هستند ولی احساسات شما این‌طور نیستند.

پس وقتی‌که خوب فکر می‌کنید نوع احساس و رفتار شما نیز تغییر خواهد کرد

و ازآنجایی‌که فقط می‌توانید تصمیم بگیرید چطور فکر کنید،

کنترل تمام زندگی‌تان را در دست خواهید داشت.

تمرکز بر خواسته‌ها:

شما اگر بتوانید ذهنتان را بر خواسته‌هایتان متمرکز کنید

و بتوانید به چیزهایی که دوست ندارید فکر کنید، دقیقاً شما آماده هستید،

آن چیزهایی را که برای موفقیت و اهدافتان نیاز دارید به دست خواهید آورد.

هر بذری را که در زمین بکارید، طبیعت آن را پرورش می‌دهد.

بذر هر تفکری را که در ذهن خود بکارید، طبیعت پرورش می‌دهد؛

و این مسئله کاملاً به شما مربوط است. به چه چیزی فکر می‌کنید و آن را پرورش می‌دهید؟

اشتراک گذاری
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

کجا میری نمیخوای دوره فن بیان مقدماتی با

100%تخفیف

شرکت کنی ؟

فن بیان رایگان
فن بیان رایگان

کجا میری نمیخوای دوره فن بیان مقدماتی با

100%تخفیف

شرکت کنی ؟

فن بیان رایگان
small_c_popup.png

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام فرم را تکمیل کنید