موج لبخند

موج لبخند

فهرست مطالب صفحه

موج لبخند

اینجا دریای لبخند است که شما همراه با موج لبخند وارد این صفحه شده اید

و به شما تبریک میگویم که در دریای لبخند روبه رو هستید

 

 

و موجی از لبخند هستید که با قدرت منحصر به فردش وارد عمل میشوید

و این موج ها را افزایش میدهید تا با لبخند زدن زندگی خود را زیبا کنیم و زیبا زندگی کنیم تا دنیا جای زیباتری برای زندگی کردن باشد.

 

 

لبخند بزن و این لبخند را به دیگری منتقل کن و میبینی که مخاطب تو با لبخندت به صورت نا خودآگاه میخندد

و تو به خودت میبالی که با لبخند تو او میخندد

وقتی با موج لبخند همراه میشوید از این پس به چند نفر لبخند میزنی و لبخند را بر لبان دوستان و اطرافیانت جاری میکنی.

با لبخند تو، مغز ماهیچه های لبخند را فعال میکند و باعث میشود که

از تو ارتعاش مثبتی پخش شود و باعث جذابیت شما میشود و کمی از قبل بهتر و دوست داشتنی میشوی.

بازتاب لبخند تو زیبایی توست و با تولید اندروفین در بدن ، درد از بدن تو خارج میشود

پس چه دلیلی دارد که لبخند نزنیم و موج لبخند را گسترش ندهیم

پس لبخند میزنیم تا دنیا هم با لبخند شما لبخند بزند

لبخند منتقل میشود و هرگاه تو به من لبخند میزنی من هم با تو لبخند میزنم

قبل از سلام به چشمان مخاطب خودت نگاه کن و لبخند بزن

با موج لبخند ، لبخندت را جاری کن

و منتقل کن به تمام جهان تا جهان ما پر شود از لبخند

امتحان کن و از هر گوشه ای که گذشتی لبخند بزن

و حس و حال خودت را ببین و میبینی که ارزشش را دارد که تو لبخند بزنی

مهره ی مار تو لبخند میشود و همراه با موج لبخند زیبایی را به جهان ببخش

و احساس خوشبختی را از درون به خود ببخشیم و نه از بیرون.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

small_c_popup.png

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام فرم را تکمیل کنید