بیش تر از 2 میلیون عیدی ما برای دوره جامع فن بیان

ساعت
دقیقه
ثانیه
تمدید تخفیف
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طراحی سخنرانی

فهرست مطالب صفحه

طراحی سخنرانی

در طراحی سخنرانی تمرکز بر اندیشه و تسلط بر مطلب و کلام وارایه یک سخنرانی مطلوب در گرو داشتن نقشه ی راه وانسجام مطالب در قالب طرحی است که ساختار سخنرانی تان را تشکیل میدهد واز آغاز توان واعتماد به نفستان را تقویت می کند.

برای طراحی سخنرانی به عنوان یک سخنران باید بدانید که چه می خواهید بگویید و روند ارایه مطالب شما چگونه باید باشد و به زور از هر گونه نگرانی و تشویش سخنرانی خود را اداره‌ نمایید.

برای طراحی یک سخنرانی در این مقاله ، گام های نخستین برای طراحی وتدوین متن سخنرانی شرح داده می شود.

نخستین گام ها…

پیش از طراحی سخنرانی وتدوین متن سخنرانی ، باید به خاطر داشته باشید که در هر حرفه وجایگاه ومقام که هستید شرایطی پیش می آید تا برای جمعی از شنوندگان سخنرانی کنید.

در طراحی سخنرانی عامل اصلی اقدام به سخنرانی می تواند مصالح شخص شما باشد یا اندیشه ای که مایلید آن را به شنوندگان بازتاب دهید،یا موقعیت سازمان شما ایجاب می کند که در زمینه ای خاص اطلاع رسانی کنید.

برای طراحی سخنرانی مرحله‌ ی ابتدایی سخنرانی با سوالاتی آغاز می شودکه به دقت باید آن ها را طرح نموده وبه آن ها پاسخ دهید.از جمله:

۱)در چه زمینه ای باید سخنرانی نمایید وچرا شما؟

۲)دانش و آگاهی شما در این زمینه چقدر است؟

۳)از چه منابعی برای گرد آوری اطلاعات باید استفاده نمایید ؟

۴)چه مطالبی شایسته ی ارائه است وچگونه انتخاب می نمایید؟

۵)تا چه حد مطالب را گسترده ویا کوتاه بیان خواهید نمود؟

۶)تا چه حد از وضعیت موجود در جامعه در ارتباط با زمینه ی مورد سخنرانی خود آگاهی دارید؟

۷)تا چه حد شنوندگان خود را می شناسید؟

۸)بخش های مختلف سخنرانی خود را چگونه سامان می دهید؟

۹)سخنرانی خود را چگونه آغاز نموده، ارائه داده و زه پایان می رسانید؟

۱۰)تاچه حد برای این سخنرانی اعتماد به نفس داشته و به لحاظ روحی آماده انجام آن هستید؟

۱۱)با چه ظاهر وژستی این سخنرانی را ارائه می دهید؟

بله روشن است که برای طراحی سخنرانی پاسخ به سؤالات گفته شده در گرو آموزش های اولیه ی سخنرانی ، تسلط شما بر سخن وصد البته نحو  ه ومیزان پژوهش شما درباره ی موضوع سخنرانی تان است.

تصمیم گیری دربا ره ی هدف وپیام…

فرصت کافی برای اندیشیدن درباره ی هدفی که در ارائه ی پیام خویش دارید، به خود بدهید تا انتخاب عنوان برای شما در طراحی سخنرانی آسان گردد.

سؤالات زیر می تواند به شما در طراحی سخنرانی کمک کند:

۱)چرا مایلم درباره ی این موضوع سخنرانی کنم؟

۲)چرا افراد مایلند به این سخنان من گوش فرا دهند؟

۳)چه پیام مهمی در این سخنرانی ارائه خواهم داد؟

۴)با این سخنرانی کدام نیاز شنونده را بر طرف خواهم نمود؟

۶)هنگام ترک جلسه ، انتظار دارم شنوندگان درباره ام چه بگویند؟

پژوهش برای سخنرانی…

در مواقعی که هر واژه  و جمله و مطلب شما باید مستند و بر اساس واقعیت ها و آمار و ارقام قابل قبول برای شنوندگان باشد، باید اقدام به پژوهش های علمی و یافتن مطالب مربوط در طراحی سخنرانی بنمایید.

شناخت شنوندگان…

برای طراحی سخنرانی هنگام ارائه ی سخنرانی باید با شنوندگان در ارتباط باشید وآن ها را ارزیابی نمایید. قطعا شنوندگان مایلند چیزی بشنوند که:

۱) مفید

۲) جالب

۳) مهم،و

۴) مشغول کننده باشد.

آن ها ممکن است یکی از این ویژگی‌ها ، برخی از آن ها ، یا تمامی آن ها را انتظار داشته باشند وشما باید متوجه این انتظارات باشید.

به هر حال برای شنوندگان خویش ، در طراحی سخنرانی نیاز دارید بدانید شنوندگان:

۱) چه کسانی هستند وچرا حضور یافته اند؟

۲) درباره ی موضوع مورد بحث چه می دانند و چگونه می اندیشند؟

۳) آیا دارای نظریات قوی درباره ی موضوع هستند؟

۴)چه روشی آن ها را خوشحال می کند؟

۵) آیا علاقه مندند یا با اکراه گوش میدهند؟

 انواع مختلف شنوندگان خود را می توانید برای طراحی سخنرانی به صورت زیر تقسیم بندی کنید:

۱) شنوندگان حرفه ای با دانش وسیع

۲) شنوندگان حرفه ای با دانش محدود

۳) دانشجویان دانشگاه و دانشکده ها

۴) نوجوانان

۵) خریداران آتی

۶) مهمانان در یک ضیافت

۷) اعضای گروه خاص

انتخاب موضوع سخنرانی و طراحی سخنرانی …

پس از تحلیل شنوندگان و خودتان ، می توانید به انتخاب موضوع سخنرانی بپردازید وآن را برای طراحی سخنرانی شکل دهید.

پنج‌ انتخاب و تلاش سخنرانی را در طراحی سخنرانی شکل می دهد:

۱) خلق مطالب برای سخنرانی :

شما با تحقیق وبررسی می توانید مطالبی جالب و کار آمد بدست آورید.

۲) ترتیت :

ساختار بخشیدن به ایده ها و مطالب در قالب یک سخنرانی برای طراحی سخنرانی.

در این مرحله از طراحی سخنرانی باید ایده های اصلی و مطالب دیگر را به صورت یک سخنرانی مرتب کنید که شامل مقدمه ، بدنه اصلی و نتیجه گیری می شود.

برای طراحی سخنرانی مقدمه سخنرانی ، اولین بخش سخنرانی است که باید به صورتی کوتاه، مجمل و فرا گیر ارائه دهیدتا هم توجه شنوندگان خود را جلب کنید،وهم اشاره به تز سخنرانی خویش بنمایید وهم زمینه را برای ارائه یک سخنرانی منسجم وهماهنگ و گیرا فراهم سازید.

مقدمه ی یک سخنرانی به مقدار زیادی روی شنوندگان تأثیر داشته و مهم است.

مقدمه اشاراتی درباره ی شخصیت ، نیات ، روش وبالاخره دیدی کلی از سخنرانی به ذهن شنوندگان انتقال می دهد.

پس از تدوین مقدمه ، ان را به صورت مناسب با بدنه ی سخنرانی پیوند دهید.

نتیجه گیری آخرین قسمت سخنرانی است که خلاصه کردن ایده های اصلی در این قسمت اجرا میگردد.

۳) روش:

ویژگی خاصی است که یک سخنرانی را به سادگی قابل پذیرش یا خاطره انگیز می نماید.

طرز بیان شما ، اگاهی داشتن و حرکات مناسب بدن به اجرای هر چه بهتر سخنرانی شما کمک بسیاری می کند.

۴) ارائه :

عرضه ی یک سخنرانی ست.ارائه ی ماهرانه شامل استفاده  ی مؤثر از صدا، ژست، حرکات چهره، جنبش های فیزیکی و وسایل دیداری است.

پژوهش درباره ی عنوان…

یافتن مواد کمکی برای سخنرانی را می توان پژوهش خواند.

با انجام پژوهش از هر نوعی ، سه هدف دارید:

۱) توسعه یا تقویت مهارتتان بر موضوع

۲) یافتن مدارکی که ایده های شمارا حمایت می کند.

۳) روشن کردن ایده های خویش، قابل فهم شدنومتناسب شدن برای شنوندگان.

البته توجه داشته باشید که این اهداف ممکن است که همگی از یک منبع به دست نیاید.

پس باید مشخص کنید که چه رویدادی از سخنرانی شما نیاز به منبع وماخذ حمایتی دا د و در کجا باید اآن ها را بیابید.

انواع منابع حمایت کننده:

تجربه ی شخصی  ،دانش کلی ، مشاهده ی مستقیم، مثال ها، اسناد ،آمارها و شواهد.

توجه کنید که در طراحی سخنرانی برای متن سخنرانی ، یافتن وصرفا به هم بافتن عبارات بی عیب ونقص و چند ایده ونظر پراکنده که گاه هیچ ربطی به هم ندارند هدف خوبی نیست.

بلکه مقصود باید اندیشیدن ، آماده کردن و انتخاب افکار و عقایدی مطلوب ، مرتبط و جذاب است که شما با میل و سلیق ی خود آن ها را پرورش می دهید.

برای یافتن مطالبی که باعث ارائه ی روشن و واضح و خلاقانه یعقایدتان میشود، تحقیق کنید. وسپس آن ها را ارزیابی کنید.

در طراحی سخنرانی هنگام تدوین سخنرانی خود باید مطمئن باشید که مطالب حمایتی شما دقیق ، واضح و معتبر هستند.

طراحی سخنرانی و نگارش سخنرانی…

حالا آماده اید که قلم بردارید و مطالب خود را بنویسید.در این جا توصیه می شود کارهای زیر را انجام دهید:

پیش نویس کلی را تهییه نمایید.و نکات مهم تازه را به آن بیفزایید و واژه ها را تغییر دهید.

مطالب را به صورت جملات و عبارات کوتاه بنویسید.

با نگه داشتن وقت و کنترل زمان ، به تمرین سخنرانی خود بپردازید و تغییرات لازم را در متن سخنرانی اعمال کنید.

طراحی سخنرانی و نگارش متن سخنرانی و مرور بر آن موجب می گردد که از سر گردانی به هنگام ارائه تا حد زیادی رها شوید ونظم وهماهنگی بین فکر وبیان شما ایجاد شود.

امیدوارم با رعایت توصیه های ذکر شده در این مقاله در تهیه وتدوین متن سخنرانی و با چند مرتبه تمرین ،از نوعی توانمندی چشمگیر در این کار بر خوردارشوید.

با آرزوی بهترین ها برای شما.

اشتراک گذاری
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

کجا میری نمیخوای دوره فن بیان مقدماتی با

100%تخفیف

شرکت کنی ؟

فن بیان رایگان
فن بیان رایگان

کجا میری نمیخوای دوره فن بیان مقدماتی با

100%تخفیف

شرکت کنی ؟

فن بیان رایگان
small_c_popup.png

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام فرم را تکمیل کنید