شکست یا برنده

فهرست مطالب صفحه

به نام رب العالمین که هست غفور و الرحیم

شکست یا برنده

امروزه در رسانه ها و یکسری کتاب ها حرف از شکست یا برنده بودن زیاد دیده می شود و چشم گیر است.

اما حالا یک سوال از شکست یا برنده:

وقتی که حرف از شکست بوجود می آید چه حسی در ما بوجود می آید؟!!

مسلما یک حس نا خوشایندی در وجودمان شکل میگیرد

و یاعث عکس العمل هایی چون تقویت ترس و اراده می شود

و متاسفانه این حالت در موفقیت ما تاثیر زیادی میگذارد

اگر که بهآن پروبال دهیم و اهمیت دهیم و خودمان شکست هایی را در ذهن خود بسازیم

واین سنگ ها را با دست هایمان در مسیر زیبای حرکت و موفقیت می اندازیم.

اما اصل مطلب شکست یا برنده برای ما این است که چکار کنیم که این حس ناخوشایند در وجود ما باعث پیشرفت ما میشود؟!!

شکست یا برنده
شکست یا برنده

جواب من به این نکته ی قابل توجه این است که

مفهوم این  واژه را در لغت نامه ی زندگی خود تغییر دهیم تا باعث انگیزه بیشتر ما شود.

و در اینجا از تجربه ی خود می گویم که من با این واژه شکست مشکل داشتم

و زمانی که این کلمه در ذهنم ظاهر شد با افکارم درگیر شد

و چون من هم خواسته های زیادی داشتم و دارم به دنبال راهکارهای متفاوت می گشتم

و جوینده یابنده بود و پیدا کردم و آن راهکار این است که

در مسیر موفقیت نیاز به همراهی ذهنی داریم و این ذهن باید همیار و دوست ما باشد

پس او را دوست خود کردم و در مقابل پذیرفتن، به آن راهکار دادم

و بجای واژه ی شکست به او فهماندم که چیزی به اسم شکست وجود ندارد

و آن چیزی جز تجریه ای برای موفقیت های دیگر نیست پس اصلاح می کنیم که

واژه شکست را از لغت نامه ی زندگی حذف کرده و تجربه ای برای موفقیت را جایگزین می کنیم

تا حس خوبی به ما دهد و باعث ایجاد انگیزه در ادامه مسیر موفقیت شود

و خیلی خوشحالم که این تغییر ذهنیت باعث بسیاری از موفقیت های من شد

و همچنان انگیزه ام را بیشتر میکند و

امیدوارم که با کار بر روی ذهنیت شما هم در این مسیر با آگاهی در راه پیشرفت خودتان موثر باشید .

 

برای شما آرزوی موفقیت روز افزون دارم

AhmadMoein

شاد و سلامت و ثروتمند باشید.

احمد معین تیر 1395

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

small_c_popup.png

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام فرم را تکمیل کنید