اعظم عبدالهی

مدرس تندخوانی و کارشناس آموزشی مجموعه آموزشی معین

احمد معین

نویسنده، مربی بیزینس و مدرس کسب و کار و سخنوری