اعظم عبدالهی

مدرس تندخوانی و کارشناس آموزشی مجموعه آموزشی معین

احمد معین

نویسنده، مربی و کوچ کسب‌وکار، سخنرانی و فن‌بیان