تومان۶۹۰,۰۰۰ تومان۵۹۰,۰۰۰

شما میتوانید از دوره جامع طلایی مجازی آنلاین به صورت غیرحضوری استفاده کنید.

مدیریت زمان خود را در دست بگیرید

و از دوره حرفه ای جامع طلایی آنلاین استفاده کنید

دوره حرفه ای آموزش سخنرانی و فن‌بیان

تومان۶۹۰,۰۰۰ تومان۵۹۰,۰۰۰