تومان۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰

کارگاه مبانی آموزش سخنرانی و فن بیان

 

دوره تندخوانی و تقویت حافظه

تومان۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰