تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان۷۹۰,۰۰۰

کارگاه مبانی آموزش سخنرانی و فن بیان

 

دوره جامع تندخوانی و تقویت حافظه

تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان۷۹۰,۰۰۰