باشگاه سخنرانی و فن بیان

باشگاه سخنرانی و فن بیان نگاهی به باشگاه تعداد جلسات:تک جلسه ای زمان برگزاری: ۱۰ تیرماه سه شنبه ازساعت ۴…

0
رایگان!