تاپ مستر
25%
تخفیف

Professional sales training

دوره هوش فروش در یک نگاه موضوع: در 2ماه به صورت حرفه‌ای یادمی‌گیرید چگونه مدیریت فروش و فرآیند فروش را…

تومان 7,500,000