وبینار تقلب در یادگیری مهارت ها ارتباطی

تاریخ برگزاری 5 فروردین 1403 ساعت 15

ثبت نام فقط 1 میلیون تومان ولی فقط برای 100 نفر اول رایگان

شرکت در وبینار تقلب در یادگیری مهارت ها ارتباطی (فن بیان سخنوری)

منتظر حضور گرمتان در وبینار هستیم (درحال تکمیل ظرفیت...)

شرکت در وبینار

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*

مهارت ها آموزنده برای

ثروتی آفرینی

محبوب بودن

مجری و گویندگی

سخنوری

ارایه تخصص

تولید محتوا

پیشرفت کاری

این وبینار برای گروه ها زیر بسیار مناسب است

نظرات شرکت‌کنندگان‌ کلاس‌های استاد معین

برای سخنوران و مدیران (جلسات کاری)

برای اعتماد‌به‌نفس و ارتباطات پایدار‌ عاطفی

برای فروشندگان و مدرسان و مجریان

مدرس وبینار

دکتر احمد معین