به پاس همراهی شما دانش‌پذیر عزیز مینی دوره‌‌ی معین‌مستر برای شما آماده شده است

منتظر حضور گرمتان در وبینار هستیم

🤩 هدیه از طرف آکادمی احمد معین 🎁

لطفا این فرم را با صبوری و دقت پرکنید و هدیه مورد نظر خود را دریافت کنید 🙏

مرحله 1 از 3

نام و نام خانوادگی(Required)